Menu
SNK RADGONA

Zgodovina ŠNK Radgona

ŠPORTNO NOGOMETNI KLUB RADGONA oz. krajše ŠNK Radgona je bil ustanovljen leta 1946, takrat kot NOGOMETNI KLUB RADGONA. Zgodovina delovanja društva je izjemno bogata in pestra. V okviru svojega dela in poslanstva je klub vzgojil izjemno število trenerjev in mladih nogometašev iz ožje in širše okolice, ter tako soprispevalo k športni in splošni vzgoji otrok in mladine. Vsekakor velja omeniti, da je kar nekaj igralcev vzgojenih v NK Radgona doseglo tudi vrhunsko raven z nastopanjem v najvišjih rangih tekmovanj, tako nekdaj v okviru bivše skupne države in zdaj v R. Sloveniji.

NK Radgona oz. ŠNK Radgona je skozi zgodovino obstoja deloval na različnih lokacijah v mestu Gornja Radgona. Kot mejniki delovanja se lahko postavijo 3 obdobja in sicer prvo obdobje, ko so bile lokacije nogometnega igrišča v bližini sedanjega sejemskega prostora ob železniški progi. Naslednje obdobje predstavlja delovanje NK Radgona na igrišču v samem centru mesta Gornja Radgona, za kinodvorano. Zadnje obdobje zajema pričetek igranja nogometa in delovanja NK Radgona na novozgrajenem stadionu na ŠRC Trate v Gornji Radgoni leta 1976.

Dodaten zagon in vzpon doživlja NK Radgona oz. ŠNK Radgona po vojni za samostojno Slovenijo leta 1991, ko NK Radgona oz. ŠNK Radgona doživi prepotreben dinamični količinski in kakovostni razvoj.

Razvoj vzpodbudi novo vodstvo NK Radgona, ki je pristopilo k organizacijsko-kadrovski prenovi in obnovi materialnih resursov. Le-ti so temeljili na obnovi infrastrukture v objektu, kjer so locirani klubski prostori in slačilnice ter obnovi igralnih površin.

V ŠNK Radgona so bili vzpostavljeni novi temelji z oblikovanjem 6. selekcij v letu 1994 - selekcije mlajših dečkov (U-8, U-10, U-12), selekcija starejših dečkov (U-14), selekcija mladincev (U-18) in selekcija članov. Kar je pomenilo usposobitev ustreznega števila strokovnega kadra preko organiziranih izobraževanj NZS. Prvič v zgodovini ŠNK Radgona je na ta način registrirano cca 120 igralcev različnih selekcij. Na tekmovalni ravni je bil v vseh letih delovanja ŠNK Radgona veliko uspehov, v zadnjih letih velja vsekakor izpostaviti uspeh uvrstitve in nastopanja članske selekcije v eno od takratnih šestih, 3. državnih lig, nastopanje selekcije starejših dečkov U-14, kadetske U-16 in mladinske ekipe U-18 na državnem nivoju.

V tekmovalnem obdobju 2012/2013 je ŠNK Radgona naredila naslednji pomemben mejnik, saj je oblikovala selekcije po letnikih (U-6, U-8, U-9, U-10, U-11, U-12) ter nadaljevala z delom selekcije starejših dečkov (U-14) in selekcije članov. Velika posebnost je, da vsako selekcijo vodi in trenira en trener, tako da za strokovno delo mlajših selekcij skrbi 7 trenerjev in koordinator. V tekmovalnem obdobju 2013/2014 se je zopet naredil korak naprej, saj se mlajše selekcije povečujejo in dopolnjujejo do želene popolne piramide vseh selekcij. Model, ki ga uporabljajo samo največji nogometni klubi.

ŠNK Radgona želi izmed zastavljenih temeljnih ciljev izpostaviti:
-  privabiti mlade za čim bolj množično in aktivno preživljanje prostega časa na športnih površinah
-  vzgajati in usposobiti mlade iz ožje in širše okolice za organizirano igranje velikega nogometa
-  skrbeti za izobraževanje, usposobitev in vzgojo lastnega strokovnega kadra
-  pridobivati finančna in materialna sredstva ter z njimi upravljati in razpolagati v duhu skrbnega gospodarja


SNK RADGONA


 ŠNK Sponzorji SPONZOR