Menu
SNK RADGONA

UPRAVNI ODBOR
Zastopnik društva: Benjamin KRAJNC

Povezava društva z občino in nadzor financ: Zlatko MULEC
Nadzor financ: Boris SOVIČ
Odnosi z javnostjo: Oste BAKAL
Skavting: Janko IRGOLIČ


NADZORNI ODBOR
mag. Maja ČEH
Janja PINTARIČ
Sergej VOGRINČASTNO RAZSODIŠČE
mag.Iztok DROZDEK
Zlatko ŠAJHAR
Peter VREČA


 ŠNK Sponzorji SPONZOR